art design for en ep i fremtid, sendt inn av en venn.