CHEMISTRY 1 2 3

CHEMISTRY 1 2 3 ER EN LYDPAKKE SOM STEPHEN KAY HAR UTVIKLET TIL KORG KARMA SAMMEN MED EN SOM HETER EJ2

FANTASTISK STYKKE ARBEID, FLOTT OG INSPIRERENDE LYDER. FÅR KORG KARMA MERE LEVENDE.