Klassisk verk som jeg laget på keyboardet korg karma , som jeg kallte  Sanctuary